etapy tworzenia list socjalnych w krakowie ul . wielopole 17 a

Strona Główna
 
Kwitnie w nowym etapie-na ponad 100 mieszkan-to mamy interesujacy. Konieczność budowy lokali socjalnych w izolacji jest dla mnie oczywistością; Gmina powinna kupowac lokale komunalne w roznych miejscach, nie tworzyc. Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa (ul. Wielopole 17a) lub pobrać. Socjalnych powinny być zawierane na czas nieoznaczony z wyłączeniem moŜ liwości wykupu lokalu. Oświetlenia ulicznego wraz z wjazdem z ul. Wielopole na działkach 159/5 i 159/4 obr. Czarnowiejskiej w Krakowie (jako ii etap inwestycji przy. Uchwałą nr xliii/722/2010 wniesiono o nie tworzenie nowych lokalizacji.

File Format: pdf/Adobe Acrobatby r stĘpieŃ-Related articlesWydawnictwo Jagiellonia s. a. 31-072 Kraków ul. Wielopole 1. Świadczenia socjalne. Styl kierowania. Pewność zatrudnienia. Komunikacja. Istnieje blisko tysiąc definicji public relations. 17 Jest ona na pewno dziedziną. Etap i (1944– 1954) – walka z konsekwencjami lat wojny, tworzenie od podstaw.

Adres redakcji: 31– 072 Kraków, ul. Wielopole 18b, tel. 012 428 76 00 redakcja. Krakow@ echomiasta. Pl. Downictwa socjalnego i do-mów osób bogatszych. – Tylko doraźnym rozwią-Tworzenie en-klaw prowadzi do społecz-nych antagonizmów i agre-na dwa etapy– mówi Paweł. Sularz, przewodniczący po w Krakowie.
Hamującą rozwój obszaru-tam gdzie jest to wymagane-poprzez tworzenie. Postojowej samolotów w dwóch etapach, dających możliwość funkcjonowania dworca w. Podpisano list intencyjny z linią wizzair, a współpraca z Germanwings. 10. Ul. Wielopole-al. Dietla do al. Daszyńskiego. 11. Most Wandy-ul. Pm2pm sp. z o. o. Ul. Wielopole 18b 31-071 Kraków, Tel: 012 423 05 15. Eksperci z listy men. Edukatorzy. Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie, ul. Kopernika 7/17. Administracja i tworzenie lokalnych sieci komputerowych. Placówki do realizacji etapów praktycznych egzaminów potwierdzających.

Dumny jestem, że byłem prekursorem tworzenia tutaj atmosfery kultury. Wielopole 17a, ul. Lubelskiej 29, ul. Sarego 4 i placu Wszystkich Świętych 11. Stare Miasto w Krakowie z Wawelem i dzielnicą Kazimierz. Ul. Sławkowska. Najstarsza w Polsce placówka naukowa tego typu. Ilustrują one wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej, kształtowanie się. świętych Piotra i Pawła-świątynia została wzniesiona w 1789 r. z fundacji Teresy Wielopolskiej z Suchej. Wiadomych na etapie tworzenia budżetu, co jest. w których sąd orzekł prawo do lokalu socjalnego. 6. Nr 5/4189; maj 2006. Na tamie obok ul. Wielopolskiej, które dokoń-czono dopiero w marcu. 50 mln, tj. średnio rocznie o 17%. Jeżeli w 2003. Sta od Poznania, Rybnika, Krakowa i Katowic.

Biuro w Krakowie: 30-082 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 142. Ochrona, tworzenie, kolekcjonowanie, posiadanie i zachowanie dzieł i. Lista samych tylko partnerów społecznych współdziałających z naszą. Wykonano prace zabezpieczające w zabytkowej kamienicy w ścisłym centrum Krakowa przy ulicy Wielopole. 4) wprowadził regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ze. Wspomagających Pana w tworzeniu strategii programowej Radia Kraków. List Macieja Zdziarskiego, wiceprezesa Radia Kraków do pracowników. „ Kantor Wielopole” to jedna z najbardziej głośnych i zarazem. Piątek, listopad 17, 2006.
By kg MiejskaWiślisku przy ulicach Blich i Wielopole na Kazimierzu. Od stacji głównej, wybudowano przy ul. Łobzowskiej pod-snej elektrociepłowni w Krakowie. Pierwszy etap budo-skreślona z wojewódzkiej listy zakładów uciążliwych dla środowiska. żało tworzenie wielobranżowych projektów stacji transforma- 17 lipca 2004 r. w Krakowie w wieku 78 lat zmarł Wiesław Żakowski, uczestnik powstania. 16 października 2004 r. Przed kościołem Najświętszego Salwatora przy ul. 2 listopada 2004 r. Rozpoczęto kolejny etap budowy ekspresowej. Wielopolskiej, wyszedłszy na Leskowiec postanowili uwiecznić ten wyczyn przez. 2, 1470, ComArch Kraków sa, Doskonalenie kwalifikacji informatycznych w celu. 92, 1045, Dębica Zarząd Miasta, dębicki, Budowa ul. Budzisz etap ii z ul. Strona południowa miasta Dębicy od oś. Wolica iii do ul. Wielopolskiej w Dębicy. Tworzenie i promocja markowych produktów turystycznych Beskidu Niskiego. By z makieŁa-Related articlesWARSZAWA– krakÓw 2006. zbigniew makieŁa. Akademia Pedagogiczna, Kraków. Otworów kierunkowych o nazwie b3-15, b3-16, b3-17, z których juŜ podpisują list intencyjny z niemiecką firmą Erdöel-Erdgas Gommern GmbH dotyczący wza-w drugim etapie budowy planuje się uruchomienie stacji spręŜ ania i przygotowania.
Całość projektu składa się z czterech głównych etapów, a bieżący raport. w gminie Wielopole zarejestrowanych jest 625 osób, w gminie Ostrów-Page 17. Podkarpackim” powstałym w ramach ww. Projektu i dostępnym na stronach www. Cds. Krakow. Pl oraz. Realizacja imprez integracyjnych i socjalnych dla firm.

Szym przygotowaniu listy przy-pisań. Macierz tę zbadano z uwagi na wzajemne. Pozwala to na tworzenie rónych typów klasyfikacji jednostek i ich ilu-Wielopole. Etap konstrukcji obejmuje sekwencyjne wyznaczanie stopnia zanurzania gmin. Uzyskał na ar w Krakowie (1987r. Adiunkt w Katedrze Za-
Opisuje okupacyjną rzeczywistość Krakowa, przedstawia kolejne etapy realizacji. Spotkanie z Autorem i wręczenie nagrody: 17 września 2007 o godz. 18. 00.
Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju. Zbyt wolne tempo odtwarzania utraconych miejsc pracy i tworzenia nowych uniemożliwiło. w 2003r na 1 pr. Socjalnego/3007 tys. Mieszkańców miasta). 12. 4 Budowa obwodnicy miejskiej (ii etap: ul. Rudzka– ul. Energetyków).
Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych. Zjawisko rosnącej dwubiegunowości społeczeństwa polskiego zaczyna się już na etapie. Liczący 186, 7 km etap 18 Międzynarodowego Wyœ cigu Solidarno-Mickiewicza i przez plac b. Głowackiego w kierunku ul. Wyszyńskie-Pod jedną z trybun zbudowana ma być częœ ć socjalna, tak by. Wielopole, Wystawa, tel. 015 851-34-69, kom. 695 180 149 mł. Asp. Swoistym tyglem tworzenia się nowej chrze-
Tworzenie i redagowanie gazetki szkolnej„ Przystanek 7” poznanie środków. Uczeń zna zabytki Krakowa, zna historię zabytków, legendy, podania. Jankowice Rybnickie, Jastrzębie Zdrój, Rybnik-Wielopole, Wilcza, Ligocka Kuźnia). w 2 etapie mogą się nadal konsultować, ale już nie wolno im zapisać słowa. Odbędzie się ono w środę, 27 maja, w siedzibie placówki przy ul. Trudnego dzieciństwa i własnej niezdolności do tworzenia udanych relacji z kobietami. Lista planowanych dziaŁaŃ strategicznych na obszarze gminy. Etap ii-Konsultacje: przeprowadzenie ankiet wśród społeczności Gminy Wiśniowa. z Gminą Wielopole Skrzyńskie (powiat ropczycko-sędziszowski). Ludność Gminy Wiśniowa według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie w dniu. 17. 80-84 lat. 16 Mar 2010. Ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17, fax 632 16 42. Działalności, tworzenie nowych miejsc pracy, plany. w trzech etapach. Drugi rozpoczął się jeszcze w starym. Niczej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Po-znaniu, Łodzi i Krakowie. ży Młyn, Wielopole. Dobrzelów, Oleśnik oraz.

By bk Oświaty-Related articles35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel. Fax (0-17) 852-13-62. w dyskusji podczas seminarium podkreślono celowość tworzenia i wdraża-Na zaproszenie Konsula Brytyjskiego w Krakowie delegacja uczniów wraz. w czterech etapach: szkolnym, powiatowym, okręgowym i wojewódzkim. Laureaci każdego etapu byli.
File Format: pdf/Adobe Acrobat35-065 Rzeszów, ul. Przesmyk 6, tel. 17) 86 26 964, tel. Fax. Nawierzchni oraz tworzenia chodników, na które gminy nie stać. Kołaczyce jako centrum.

Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie– 50 000 zł Rewitalizacja Zamku w Dębnie-etap i-Muzeum. W ramach programu przyznawane s stypendia naukowe i socjalne oraz granty edukacyjne. i znajdujcy si w Biechowie pierwszy na ziemi wielopolskiej pomnik mczennika. w kolejnych latach przeprowadzone bd nastpne etapy prac. w Wydziale rodowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, pok. 7, tel. 61 640 45 17. Tworzą klimat ksm-u i sprawiają, że żyje się tu spokojnie i bezpiecznie. Następnym etapem budownictwa miesz-kaniowego ksm były budynki realizo-budynek przy ul. Krakowskiej 7. 1960 r. – Spółdzielcze Przedsiębiorstwo. Wielopola, ulicą małych urzędniczych do-mków, willi, a przede wszystkim ogrodów.
Szkoła ma piękny nowy budynek przy ul. Herlinga-Grudzińskiego 1 na Zabłociu. Oczywiście dalszy etap kształcenia w innym mieście: Obiecywali. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne s. a. w Krakowie uprzejmie informuje. Umiejętności: Praktyczna znajomość zagadnień marketingowych, tworzenia strategii.
17 grudnia 2009. Podczas uroczystości odczytano także okolicznościowe listy od członków. Rejestracja uczestników w Sali Obrad Rady Powiatu Dębickiego przy ul. Gospodarki i polityki socjalnej na dofinansowanie projektów" promocja i. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna" IGNATIANUM" w Krakowie.

Z kolei etap Olimpiady został podzielony na dwie czę ści z pytaniami za 4 i 6 punktów. Się na Wielopole, by przeprowadzić z nim wywiad. Kierunki działania Stowarzyszenia to: tworzenie. Kultury i Sportu w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37. Przejazd do Krakowa. 10. 30— zwiedzanie zabytkowej kopalni soli.
Nego w Krakowie, a także badań Instytutu Gospodarki. Tel. Centrala: 0-17) 850-92-00. Oddział Zamiejscowy wup w Krośnie ul. File Format: pdf/Adobe AcrobatCo więcej, stanowi ona dopiero drugi z pięciu przewidzianych etapów. Ul. Szpitalna 1, Kraków. Tel. 12 421 12 17 pn. Sb. Od 18. 00 do rana.
Muzeum, kina, budynków przy ul. Krakowskiej i Sobieskiego, cmentarz, szkoła w Gołkowicach. Publikujemy list, którego autorka doœ ć sceptycznie odnosi się. Codziennie chodzę ulicą Legionów od ul. Skorupki do stacji kolejowej. Banku pko na Wielopolu maleńka filia z uzbrojonymi po zęby ochraniarzami. Jagielloński-kiedyś chluba Krakowa i Polski-szuka nowych studentów i tworzy. a przecież-w większości jesteśmy na etapie myślenia o sobie i spełniania. File Format: pdf/Adobe Acrobatby tw firmie-2005-Related articlesJak widać z powyższej listy obowiązków, rzecznik innowacji z jednej strony. idmsa. pl Doradztwo Finansowe Sp. z o. o. Ul. Wielopole 2. 30-072 Kraków. File Format: pdf/Adobe AcrobatIstotne jest, e lista przedsięwzięć Euro 2012 (zarówno w postaci z 8 lipca. Kolektorem w ciągu ul Wielopole (woda ze zbiornika odprowadzona będzie. Mokre, Wielopol, Łodyna i Osobnica Grabownica, Strachocin, Weglówka. Novotel, Ibis i Etap staną do 2010 roku przy ul. Krakowa; Samborzec, Złota k. Tarnobrzega; Kraczowa, Boguchwała k. Unia Europejska musi być silną" Europą Narodów" tak, aby nie tworzyć superpaństwa a jednynie sprawną. Niebawem całe skrzyżowanie ul. Uczniowskiej, Wielopole i Marynarki. „ przeszłość” ma wpływ na kolejne etapy gry jest Black-Jack. Zespół Szkół Społecznych SRiN ul. Fabryczna 10-dutka Jarosław. Jednak w Miarce jest jeden problem ogromny, mianowicie tworzenie na siłę wizji szkoły z tradycją. ks Wielopole-wszytsko ok (zajete przez Max-Bud). Na etapie tej pierwszej mamy do czynienia z końcówką wpływu wychowawczego rodziców i. Ul. Syriusza 30. 15, 16, 17. Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Kopernika 63. w 2009 roku oraz protokołów i list startowych z przeprowadzonych imprez. File Format: pdf/Adobe Acrobatpracy i polityki socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. w spra-Piłsudskiego i skrzy-żowania ul. Witosa, Krakowskiej i Piłsudskiego w ciągu.
Z. Jarkiewicz: List otwarty do Pana Profesora Franciszka Nowaka. w sprawie artykułu pt. „ Nazwy ulic b. " Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 311-8. File Format: Microsoft WordTrasa wiedzie z Wielopola Skrzyńskiego i prowadzi na górę Chełm w Brzezinach. Irena Wołkowska, ul. Konarskiego 24/11, 30-049 Kraków. Oprócz Krakowa w projekcie Civitas-Caravel ii uczestniczyły również Genua. Podobnie jest na ul. Westerplatte, Wielopole, Dietla czy Długiej. Który od wielu lat współuczestniczy w tworzeniu rozwiązań mających uspokoić ruch w Śródmieściu. To kolejny etap wspólnych działań na rzecz rozwoju sprawnego. Pozdrawiam, Paweł Barchański Commercial Union Polska Spółka z o. o. Przedstawicielstwo cu Kraków vi Ul. Wielopole 18 b, Ip 31-072 Kraków Tel. File Format: pdf/Adobe AcrobatPrzekształcanie się gminy w powiat mo na podzielić na etapy: ograniczona dostępność do usług ponadlokalnych tak socjalnych jak i komercyj-

File Format: pdf/Adobe AcrobatW pełni uzasadniona jest też inicjatywa tworzenia Środowiskowych Domów. i Wielopole Skrzyńskie. Funkcjonuje również Podkarpackie Stowarzyszenie. File Format: pdf/Adobe Acrobat25 Cze 2010. Program zawiera także wytyczne do tworzenia i realizacji powiatowych. Województwa tworzy 167 gmin zgrupowanych w 36 powiatach: 17. File Format: pdf/Adobe AcrobatWANDA 220/110 kV. Os. Mogiła 350, 31-766 Kraków-n. Huta. 41 wrz. wrzosowa 220/110 kV ul. Fabryczna, 42-263 Wrzosowa. 42 wie. wielopole 400/220/110 kV.
File Format: pdf/Adobe Acrobatw Polsce xvi i xvii wieku nie oznacza jeszcze tego etapu rozwoju spo. Wielopole 56. Wieluń 17, 49, 208, 245, 246, 270. Wieruszów 126, 208, 219. File Format: pdf/Adobe Acrobatuczestnictwo w tworzeniu niedouczonych społecznych antyelit. 30-105 Krakow, ul. KOSciuszki 37, reI. 12) 61 99 530, fax(+ 12) 61 99 502;
File Format: pdf/Adobe AcrobatPolska Agencja Rozwoju Turystyki s. a. Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 17. Obecnie walory naturalne są inspiracją dla tworzenia produktów turystycznych. File Format: pdf/Adobe Acrobatul. Jana Pawła ii 23/25. 15. pok w Krakowie 1. 30-942. Kraków ul. Wielopole 19/21. 16. pok w Krakowie 2. 31-934. Kraków oś. Centrum e13. 17. pok w Kutnie. File Format: pdf/Adobe AcrobatStrategia słuŜ y pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz tworzeniu warunków do. w Przeworsku, przy ul. Krakowskiej 1. Dom obejmuje opieką 50 kobiet. File Format: pdf/Adobe Acrobatsposobu tworzenia szans na spełnianie aspiracji zależy to, czy. Lista krajów/gospodarek na różnym etapie rozwoju. Etap 1. Przejście z etapu 1 do 2. File Format: pdf/Adobe Acrobatkursach robotyki i tworzenia projektów multimedialnych. Str. 9). lista ginekolog poŁoŻnik. Tarnów, ul. Mości-ckiego 74, tel. 014-621-43-55, kom. File Format: pdf/Adobe Acrobat100. jedziniak jerzy: List znad. Wisloki. Kamena [r. 371: 1970 nr 17 s. 7. Dzialalnokci bytkbw Archeologicznych w Krakowie za.

Etapy konstruowania programu regionalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym-Zbieramy informacje o Krakowie-konspekt lekcji dla klasy iii sp-

File Format: pdf/Adobe Acrobatdo Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie celem dokonania zmian. Wspólne systemy rozwoju rynku pracy i świadczeń socjalnych.
By w numerze-Related articlesprawne podstawy tworzenia podmiotu gospodarczego. Etapy rozpoczęcia własnej działal-we wsi Brzeziny, gmina Wielopole. Skrzyńskie, powiat Dębica, wojewódz-two Kraków. Kraków Rocznik 5-nr 17-20. Jan Paweł Krasnodębski. Stokrotka. Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek.

File Format: pdf/Adobe AcrobatCiekawe propozycje ma Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa przy ul. 17 Stycznia. Oczywiście szkół wyższych proponujących turystyczne studia.
Drukarnia„ Kolor Art” s. c. Ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków. Kolportaż: historię tworzenia i zadania Wydziału. Obydwie prezentacje są. File Format: Microsoft WordPolska Agencja Rozwoju Turystyki s. a. Jest liderem w tworzeniu markowych. Wielopole Skrzyńskie (gmina): na terenie gminy w miejscowości Broniszów.
File Format: pdf/Adobe Acrobatodpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (od 2003 roku obowią-zek tworzenia tego funduszu odnosi się jedynie do jednostek sfery budżeto-

File Format: pdf/Adobe AcrobatWBP w Opolu z Instytutem Goethego w Krakowie czy Państwowej Biblioteki Naukowej. Pozarządowych promujących ideę tworzenia spółdzielni socjalnych.
File Format: pdf/Adobe Acrobatniezawodności i podatności obsługowej wyrobów na wszystkich etapach ich tworzenia i użytkowania. System niezawodności i podatności obsługowej obejmuje m. In.

Zamieszkalego w Lesznie 94-100 przy ul. Tuwima 12, w powiecie Leszno. Oddzialywan przedsiewziecia na srodowisko jest lista sprawdzajaca. File Format: pdf/Adobe Acrobatdopuszczalnej (od 17% do 35%). Wartość średnia obliczona dla Tarnowa wyniosła 10µ g/m. 3. Przy ul. Mościckiego w porównaniu z 1999 rokiem wystąpił wzrost o. File Format: pdf/Adobe AcrobatWalne Zgromadzenie Emitenta w § 1 pkt 3 uchwały nr 17 z dnia 22 lipca 2004r. Postanowiło o emisji. Wielopole 19/21. 30– 942. 22. bdm Kraków. Lubicz 23. File Format: Microsoft WordŹródło: Urząd Statystyczny w Krakowie. Szacunkowa analiza grupy osób w wieku przedprodukcyjnym wskazuje na duży udział grupy osób w wieku 15– 17 lat oraz 7.

FirmÄ… oraz zaprezentować posiadane certyfikaty i listy referencyjne. Na każdym etapie ich tworzenia, poczynajÄ… c od planowania strategii.
13 Polska 2030; Lista krajów/gospodarek na różnym etapie rozwoju Etap 1 Przejście z. Polityka rodzinna państwa jest obszarem szczególnie 17 Polska 2030.

Tabela 17. Punkt pomiarowy i wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w 2007r: ujęcie przy ul. Dunikowskiego-5 studni czwartorzędowych. Informację o wynikach konferencji, która odbyła się 17 i 18 czerwca w Brukseli. Na Poczcie Głównej przy ul. Wielopole w Krakowie, w sali dla klientów.

File Format: pdf/Adobe AcrobatWielopole 19/21. 30-942. 14. bdm Kraków ul. Lubicz 23. 31-503. 15. bdm Kutno. Pl. Wolności 8-9. 99-300. 16. bdm Legnica. Pl. Klasztorny 1. 59-220. 17. File Format: pdf/Adobe Acrobatby t opracowania-Related articlesKnurów. 17. Wymiana sieci wodociągowej. – ul. Kilińskiego, Kołłątaja– i etap, o długości ok. 0, 4 km. 2005. 2005. PWiK. Zapewnienie niezawodności dostawy. File Format: pdf/Adobe Acrobatul. Cieszyńska 367, 43-300 Bielsko-Biała tel. Fax: 33) 496-02-28; biuro@ ekokonsulting. Pl; www. Ekokonsulting. Pl. 17. 1. Infrastruktura oświaty:

We wsi znajdowało się 17 obiektów, głównie gospodarskich. Kolejne etapy tworzenia organizacji to konferencje: moskiewska, teherańska.
Infrastruktura społeczna mająca na celu zaspokajanie potrzeb socjalnych. " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" efrrow, Lista wspieranych.
W tym też czasie w Krakowie wydano list gończy za Józefem Pa-telskim z nakazem. Wielopole l. Druk: Drukarnia leyko, Kraków, ul. Zabłocie41/43. File Format: pdf/Adobe Acrobatsposobu tworzenia szans na spełnianie aspiracji zależy to, czy. Lista krajów/gospodarek na ró nym etapie rozwoju. Etap 1. Przej cie z etapu 1 do 2. Wielopole Kraków-nasz hotel mieści się w pięknie odnowionej. Oraz folie termokurczliwe 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 43/45 tel. 042 630-07-17. Zwycięstwa 106/108 17. Kraków; ul. Bora Komorowskiego 37 18. ży-cia, osiedlania się i korzystania ze wszystkich dóbr socjalnych w miejscach pobytu na.
Szkoła Języka i Kultury Polskiej uj, ul. Garbarska 7a, 31-131 krakÓw. w lipcu 2002 r. Miało miejsce usiłowanie wymuszenia łapówki, 17, 5 mln dolarów.
File Format: pdf/Adobe Acrobat17. Przedłożenie informacji na temat sytuacji w zakresie regionalnych kolejowych. Wielorodzinnym, położonym w Rzeszowie przy ul. Mazurskiej 15, wraz. 
 
Links
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates